SurfaPore W

 • 7 490 kr

Nanoteknologi för alla typer av absorberande träytorSurfaPore W utvecklades för att täcka behoven av skydd för ytor av trä. Kombinationen avaktiva ingredienser


Artikelnummer: 30

Nanoteknologi för alla typer av absorberande träytor
SurfaPore W utvecklades för att täcka behoven av skydd för ytor av trä. Kombinationen av
aktiva ingredienser stöter effektivt bort vatten, utan att förändra materialets naturliga yta. Tanninhalten,
det låga pH-värdet, träets kemiska uppbyggnad och dess struktur kräver speciella
lösningar.
Produkten kan användas innan andra vättenbaserade täckfärger eller lackmedel. SurfaPore W
är vattenavstötande och bokstavligen ’’stoppar upp’’ den naturliga uppsugningen av vatten.

Instruktioner, Applicering: Det rekommenderas att ytan som ska behandlas är ren och torr.
Med pensel, borste, roller eller spruta täcker man ytan med Surfa-Pore W, utan att späda ut den.
Doppning: Använd SurfaPore W och doppa i träytan under 30 sekunder.
Torka av ordentligt. Ytan blir helt vattentät 24 timmar efter behandlingen. I de fall som
ytan har blivit behandlad tidigare av lack eller färg, ta bort det innan behandlingen med SurfaPore W.
På träytor med stor absorberingsförmåga upprepa proceduren inom 2 timmar. Det rekommenderas att
behandlingen görs i temperaturer över +10ºC. Tillverkningsdatum: se på förpackningen.
Åtgång: 6 – 8 m²/liter, beroende av ytans absorberingsförmåga

Produktblad PDF
Tekniskblad EN PDF
Säkerhetsdatablad PDF

*Leverantör av nano och självrenande medel  hedrades av Microsofts grundare Bill Gates som ett av de mest innovativa företagen i världen

Fördelar

 • Vatten- och oljeavvisande
 • Förhindrar vridning och distorsion
 • Minskar risken för sprickbildning
 • Minskar risken för svamp- och algtillväxt
 • Minskar risken för röta
 • Behåller träets naturliga andningsförmåga
 • Behåller träets naturliga yta och utseende
 • Lång livslängd
 • Vattenbaserad - Miljövänlig
 • Osynlig - Bildar ingen film

Rekommenderade ytor

 • Träterrasser
 • Endwood
 • Tak av trä
 • Obehandlade träfasader
 • Räcken och stolpar
 • Träpaneler
 • Obehandlade möbler - ute och inne
 • Staket, uthus, skjul mm
 • Köksbänkar


Egenskaper Mjölkliknande vit emulsion, nanostrukturen
består av kiselföreningar. Efter applicering ändras
inte struktur eller färg. Produkten ska ej frysas. Förvaringstiden
i dess ursprungliga oöppnade förpackning
är 2 år från tillverkningsdatum. . OBS: Innehållet ska
inte hällas ut i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn.
Vid kontakt med hud eller ögon skölj rikligt med vatten
och ta kontakt med läkare. Telefonnummer till giftinformationscentralen
är: +46 8 33 12 31 eller akut
112. SurfaPore är ett registrerat varumärke hos NanoPhos
SA. Tillverkningsdatum: Se på förpackningen.
Producerat i EU.