RENHÅLLNING/ KEM

När du väljer rengöringsmedel ska du tänka på vilken typ av smuts du har att göra med, vad städytan tål och pH-värdet på rengöringsmedlet.
Saknar du något? Hör av dig till vår kundservice!

Så rengör du med pH-värde

Ska du städa bort feta föroreningar?

- Rengör med ett medel med basiskt pH-värde, det vill säga högre än pH 7,5.

Har du kalkavlagringar eller till exempel fläckar av rost?
- Använd ett surt rengöringsmedel som har lågt pH, alltså lägre än pH 6,5.
Var noga med att följa bruksanvisning för hur du blandar medlet.

 

Så löser du kalk, fett och hudavlagringar i dusch- och badutrymmen

1. Finns det kakelplattor ska du genomfukta samtliga fogar först. Kakelfogarna är nämligen känsliga för sura rengöringsmedel, det vill säga låga pH-värden.

Genom att "mätta" fogarna så undviker du att dessa tar skada av det kalkborttagningsmedel du väljer, som oftast består av ett surt; lågt pH. 

2. Tvätta härefter väggytan med ett medel som har ett lågt pH, för att ta bort kalk och rost avlagringar som exempelvis Mico 105 Kalk- och Rostborttagning.
(* OBS! om det är natursten testa alltid innan på en lite yta. Natursten kan vara känsligt  för kemikalier med lågt PH) 

Finns det hudavlagringar eller tvålrester använd ett basiskt medel som även löser även upp fett och hudavlagringar på 
väggar och golv i duschen använd exempelvis Mico 103.

3. Avsluta med att skölja ytan mycket noggrant och rikligt.

Kom ihåg att låta medlet verka enligt anvisningar på flaskan.

*Beroende på materiellt på golv och vägg så kan det vara känsligt för kemikalier. Testa alltid på en lite yta innan.

Desinficera med 1015 Allrent Desinfekt

Virus, bakterier eller multiresistenta bakterier som orsakar allt från covid-19; coronavirus och MRSA till magsjuka, kräksjuka, salmonella och legionella samt olika sporer kräver kraftfullt desinfektionsmedel. Ett medel som också kan skona miljön. 

1015 Allrent Desinfekt uppfyller kraven för att eliminera bakterier, virus och sporer på ett miljövänligt sätt. 

Effekt på flera mikroorganismer

- bevisad avdödande effekt på SARS-CoV-2; coronavirus

- eliminerar campylobacter, herpesvirus och organismer som ger upphov till legionella och salmonella samt vinterkräksjuka (calicivirus)

- eliminerar antibiotikaresistenta bakterier som MRSA samt mögel och besvärliga sporer som Clostridium difficile

Miljövänligt och lätthanterligt

Tack vare en speciell tillverkningsprocess är 1015 Allrent Desinfekt ytterst miljövänligt - medlet är till 99,6% vattenbaserat och även tillverkat i Sverige.

Lösningen är färdig att användas och kräver ingen skyddsutrustning vid applicering. 

Användningsområden: sjukhus, veterinärkliniker, djurstallar, äldreboende, skolor och förskolor, inom livsmedelsindustri, på hotell, portabla toaletter etc. OBS! I smutsig miljö ska medlet verka fem minuter.

Vad är pH?

Ett pH-värde anges ofta på etiketten av ett rengöringsmedel. Värdet kommer från en pH-skala som är ett mått på hur surt, neutralt eller basiskt ett medel kan vara.

pH-skalan är graderad 0-14, där 7 är neutralt. Surt och basiskt är varandras direkta motsatser. Allt under 6,5 i pH brukar anges som surt och allt över 7,5 brukar anges som basiskt.

Ph Skala

Vad innebär pH-halten för min städning?

Olika pH-värden löser olika typer av smuts. Till exempel löser du feta föroreningar med ett basiskt rengöringsmedel.

Tänk på att sträva efter att använda ett medel som är så neutralt som möjligt, det vill säga har ett pH-värde som är nära pH 7.

Har du att göra med extra tuff smuts kan ett annat pH-värde vara till hjälp. Ju längre ifrån pH 7, lägre eller högre, desto mer aggressivt är medlet vilket underlättar städningen. Se upp med ditt val här - ett aggressivare pH riskerar att skada städytorna.

För att minimera skaderisken, kolla vilka ytor ett medel är lämpat för och följ bruksanvisningen när du blandar det.

Använd det heller inte i koncentrat om det inte står att du kan göra det och var det går i så fall.