Leveransavtal

Leveransavtal GREASEPAK Biobergas unika underhållssystem

Endast efter sedvanlig kreditprövning samt godkännande från Bioberga AB kan ett löpande leverans avtal upprättas.. 

Leveransavtalet börjar när första beställning/ fakturan är skickad. En eventuell uppsägning skall ske skriftligen och avslutas efter dom tre nästkommande leveransperioderna utgång .(Leverans perioder är Q1, Q2, Q3, Q4 ) Exempel: sägs avtalet upp i Q1 sker leverans /fakturering  Q2, Q3 samt Q4 där efter stoppas leveransen av vätska) För att en uppsägning skall vara giltig skall denna vara Bioberga tillhanda skriftligen. Väljer man att avbryta abonnemanget med omedelbar verkan debiteras en extra kostnad motsvarande kvarvarande tid och kommer på slutfakturan. Angående test/provperiod på sex (6) månader, Om Kunden väljer att avbryta testperioden ska det meddelas 12 veckor innan testperiodens utgång, om det inte görs övergår testperioden till ett löpande leveransavtal.

Abonnemangsavgift, priser, betalning.

Betalningsvillkor enligt orderbekräftelsen. Fakturering sker månads eller kvartalsvis och i förskott med 30 dagar netto. (Leverans sker kvartalsvis, I en låda innehållande 3st. vätskeboxar och räcker till ca 12 veckor standard inställning.)

Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta motsvarande referensräntan + 8,00 % plus gällande diskonto per påbörjad månad intill att betalning sker med eventuellt tillägg för löpande kostnader och faktureringskostnader. Faktura skickas via mail om beställaren ej meddelat Bioberga att faktura ska skickas via brev. Bioberga har rätt att göra pris index justering enligt index och gör årsvis. Moms tillkommer på alla priser.

Installation, leverans, frakt.

Installationen görs av beställaren själv (om inget annat sägs under övrigt) och Bioberga hjälper till med support. Bioberga kan ombesörja installatör till självkostnadspris. Leverans sker varje ingången till ett nytt kvartal med en låda innehållande 3st. vätskeboxar och räcker till ca 12 veckor.

Retur av skåpet.

Skåpet ägs av Bioberga och vid avslut av leveransavtalet skickas skåpet i retur av faktura mottagaren rengjort och i original emballage eller likvärdigt emballage, till Bioberga AB, Tokarpsgatan 37, 50458 Borås. Utebliven retur debiteras skåpet efter Biobergas listprislista.

Bioberga
Järnvägsgatan 19,
50332Borås
Telefon 0705121972
E-post [email protected]
www.bioberga.se
Bankgiro 5978-6848
Säte Borås
Godkänd för F-skatt
Organisations nr
556915-3801
Momsreg.nr
SE556915380101