HyGenikx luftrums- och ythygienförstärkare

HyGenikx är ett avancerat och kompakt väggmonterat luftrums- och ythygienförstärkare som eliminerar bakterier och virus i kök och allmänna utrymmen som soprum, tvättstugor, toaletter, omklädningsrum eller varhelst luften behöver rensas från föroreningar. Mikroorganismer som sprider bakterier eller virus, äventyrar hygienkraven, orsakar att mat förstörs i förtid och åsamkar odörer kan föröka sig mycket snabbt. I detta sammanhang har traditionella rengöringsmetoder svårt att hålla takten med HyGenikx . Denna luftrums- och ythygienförstärkare kan ägna hela dagen, alla dagar om året, åt att eliminera bakterier, virus, svampar och VOC (flyktiga organiska föreningar) som finns i luften och på ytor, även i svåråtkomliga utrymmen. 

HyGenikx + luftrums- och ythygienförstärkare.

HyGenikx är ett avancerat och kompakt väggmonterat förstärkningssystem som eliminerar bakterier och virus i kök och allmänna utrymmen som soprum, tvättstugor, toaletter, omklädningsrum eller varhelst luften behöver rensas från föroreningar.
Utraderar farliga bakterier och virus på ytor och i luften
Förlänger hållbarheten på frukt och grönsaker i kylrum
Neutraliserar  oangenäma lukter och förbättrar luftkvalitén
Minimerar risken för spridning av bakterier och virus
Räckvidd från små utrymmen till stora lokaler
Fungerar helt automatiskt dygnet runt.

Mikroorganismer som sprider bakterier eller virus, äventyrar hygienkraven, orsakar att mat förstörs i förtid och åsamkar odörer kan försöka sig mycket snabbt. I detta sammanhang har traditionella rengöringsmetoder svårt att hålla takten med HyGenikx . Denna luftrums- och ythygienförstärkare kan ägna hela dagen, alla dagar om året, åt att eliminera bakterier, virus, svampar och VOC (flyktiga organiska föreningar) som finns i luften och på ytor, även i svåråtkomliga utrymmen. Dessutom ökar den livslängden för livsmedel med i genomsnitt 58% och upp till 150% för vissa produkter. 

 Hygenikx + 

Dödar
E-Coli, Stafylokocker, Clostridium difficile (Tarmbakterie), Aspergillos (Mögelsvamp) och andra huvudsakliga källor av infektioner.

Tar bort
dåliga lukter genom att angripa dem vid källan.

Reducerar
antalet av de skadliga bakterierna Listeria monocytogenes och Listeria Innocua från ytor.

Eliminerar 
bakterier, virus, mögel, svamp och allmänna föroreningar (Flyktiga organiska ämnen) både i luften och på exponerade ytor – även på svåråtkomliga platser.

Två skruv
i vägen är allt som behövs och ett väggurtag för att installera.

En säker miljö
dygnet runt ! Året runt!

Ger Hygenix ifrån sig doft?
Nej endast en ren , fräch doft .

Dimensioner: 400 x 135 x 110mm
Försäkran om överensstämmelse (EC declaration of conformity)
CE märktLågspänningsdirektivet (2014/35/EU)
EN 60335-1:2012 +A13:201
EN 60335-2-59:2003 +A1:2006 +A2:200
EN 62233:200
Certifierad för elektrisk Isolationsklass2
Designad och producerad I enlighet med EUOTA krav (European Union Ozon Trade)
Tillverkad i enlighet med europeisk standard
Producerad under kontroll av omfattande BSI ISO 9001:2015 kvalitetsledning

Beställ här Vill ha kontakt FAQ Hygenikx

PDF er

Klicka på knappen under för att ladda ner PDF er.

Artiklarna om HyGenikx