Fastighetunderhåll

Tänk på att inte ha för högt tryck om du använder en högtrycksspruta då det kan skada fasade eller taket. Rikta vattenstrålen längs med fasaden istället för rakt mot ytan så att smutsen inte trycks in i fasaden eller takpannorna.
Finns det alger och mögel på träet bör du lägga på ett Alg och Mögelmedel också. Medlet behöver inte sköljas bort.

Framtiden är här och vi har sortimentet för att kunna tvätt tak och fasader med drönare.
Nyfiken se mer här hos en av våra kunder. www.cleean.se
OBS! vi har ett sortiment som fungerar med att tvätt fasader tak med drönare. Ring eller maila så berättar vi mer.

Tips!

  • Tvätta fasaden vartannat år så minskar du risken för alg- och mögelpåväxt.
  • Beskär eller flytta buskar som står nära fasaden så sol och vind kommer åt.
  • Passa på att tvätta staket, räcken och terrasser när du ändå tvättar fasaden så håller även dessa sig fina längre.


Vad är pH?

Ett pH-värde anges ofta på etiketten av ett rengöringsmedel. Värdet kommer från en pH-skala som är ett mått på hur surt, neutralt eller basiskt ett medel kan vara.

pH-skalan är graderad 0-14, där 7 är neutralt. Surt och basiskt är varandras direkta motsatser. Allt under 6,5 i pH brukar anges som surt och allt över 7,5 brukar anges som basiskt.

Ph Skala

Vad innebär pH-halten för min städning?

Olika pH-värden löser olika typer av smuts. Till exempel löser du feta föroreningar med ett basiskt rengöringsmedel.

Tänk på att sträva efter att använda ett medel som är så neutralt som möjligt, det vill säga har ett pH-värde som är nära pH 7.

Har du att göra med extra tuff smuts kan ett annat pH-värde vara till hjälp. Ju längre ifrån pH 7, lägre eller högre, desto mer aggressivt är medlet vilket underlättar städningen. Se upp med ditt val här - ett aggressivare pH riskerar att skada städytorna.

För att minimera skaderisken, kolla vilka ytor ett medel är lämpat för och följ bruksanvisningen när du blandar det.

Använd det heller inte i koncentrat om det inte står att du kan göra det och var det går i så fall.