Vattentätning - Impregnering

Hydrofobering – impregnering av Fasad, tak, stenmur, trä terrasser, badrum

Nanoteknologi för att skapa en vattentät yta (impregnera) för puts/ tegel fasader, tak, trä, cement, fogbestrykningar, natursten eller konstgjord sten.  
Fasad impregnering – skydd för din fasad  
Fasaden skyddar ditt hus mot väder och vind. Men har du mineraliska fasader suger de gärna åt sig vatten, vilket ofta är dåligt för byggnaden. Du kan dock hindra eller minska risken för att din mineraliska fasad tar upp vatten, genom att impregnera den. 

Genom att vattnet inte tränger in i fasaden på samma sätt, minskar eller stoppar du nedbrytningsprocessen.
Vatten transporterar in smuts i fasaden men när du har impregnerar fasaden, förhindrar du det.
Utan vatten kan inte heller alger, mögel, svamp och mossa växa på din fasad.
Vårt medel  är en vattenbaserad lösning som appliceras a s med endast 1 behandling på den torra
och rena ytan som skall impregneras. Genom att stöta bort fukten med medlet minskas utvecklingsmöjligheterna för svamp,
mossa, och mögel, samt risken för frostskador. Nano partiklarna i medlet är designade
speciellt för att penetrera de mikroskopiska porerna i cement liknande ytor och göra dem
vattentäta. Trots att vatten och fukt stöts effektivt bort fortsätter materialet att andas.

HYDROFOBERING SPARAR ENERGI
Ett material med högt fuktinnehåll utgör inte bara grogrunden för missprydande beläggningar såsom alger, mögel, mossa och lava, utan reducerar även dess värmeisolerande egenskaper. Tester visar att ett fuktinnehåll på 5% i en fasad ökar dess värmeledningsförmåga med upp till 50 %. Genom hydrofobering, d.v.s. impregnering av ytan, stoppas fukten och fastighetens uppvärmningskostnader kan reduceras med upp till 30%.

Läse mer här hur en av våra kunder Cleean.se jobbar med att impregnera fasader och tak med drönare. Läs mer här