SurfaPore C

  • 2 989 kr

Nanoteknologi för att skapa en vattentät yta för puts/ tegel fasader, cement, fog, bestrykningar,natursten eller konstgjord sten.  SurfaPore C är en v


Artikelnummer: 25

Nanoteknologi för att skapa en vattentät yta för puts/ tegel fasader, cement, fog, bestrykningar,
natursten eller konstgjord sten.  

SurfaPore C är en vätska som är vattenbaserad: appliceras på ytan eller används i stället för vatten i första murbrukslager.
Resultatet är enastående: en osynlig barriär mot fukt, sprickor, erosion och mikroorganismer!
Genom att stöta bort fukten med SurfaPore C minskas utvecklingsmöjligheterna för svamp, mossa, larver och mögel,
samt risken för frostskador. Nanopartiklarna i SurfaPore C är designade speciellt för att penetrera
mikroskopiska porerna i cementliknande ytor och göra dem vattentäta.
Trots att vatten och fukt stöts effektivt bort fortsätter materialet att andas.

Instruktioner, Applicering: Det rekommenderas att ytan som ska behandlas är ren och torr.
Med pensel, borste, roller eller spruta täcker man ytan med Surfa-Pore C, utan att späda ut den.
På ytor med hög absorberingsförmåga rekommenderas att behandlingen
upprepas inom 3 timmar från den första omgången.
Vid blandning :Byt ut 1/3 av vatten med SurfaPore C och blanda med fog eller bestryknings medel tills
massan har en jämn struktur utan klumpar. Prova på en liten yta först. Ytan blir helt vattentät 24 timmar
efter behandlingen. Tillverkningsdatum: se på förpackningen.

Produktblad PDF
Tekniskblad EN PDF
Säkerhetsdatablad PDF

*Leverantör av nano och självrenande medel  hedrades av Microsofts grundare Bill Gates som ett av de mest innovativa företagen i världen

Varför SurfaPore C
För skydd mot frostsprängningar
För skydd mot armeringskorrosion
För skydd mot kalkavlagringar
För skydd mot nedsmutsning
För mycket enklare allmän rengöring/underhåll
För skydd mot vattenläckor

Användningsområden
Takpannor (betong och tegelpannor)
Betongdäck och fasader
Betongelement
Tegelfasader
Cementbaserade fogar
Keramik och terrakotta
Rör/Skorstenar (tegel och putsad leca)
Sockel/Grundvägg
Egenskaper: Mjölkliknande vit vätskelösning. Efter applicering ändras inte struktur eller färg.
Produkten ska ej frysas. Förvaringstiden i dess ursprungliga oöppnade förpackning är 2 år från tillverknings datum.
Åtgång: 8–10 m²/liter, beroende på ytans absorberingsförmåga. OBS: Tömm ej i avloppet. Förvaras
oåtkomligt för barn. Vid kontakt med hud eller ögon skölj rikligt med vatten och ta kontakt med läkare.
Telefonnummer till giftinformationscentralen är: +46 8 33 12 31 eller akut 112.
SurfaPore är ett registrerat varumärke hos NanoPhos AESA.