GreasePak bio-enzymatisk vätska 5 liter

  • 2 245 kr

GreasePaks bio-Enzymatiska doseringsvätska levereras i en 5-liters box. Vid standarddosering varar den cirka 12 veckor.Doseringsvätskan är mycket effektiv vid n

Artikelnummer: GP-MSGD5

GreasePaks bio-Enzymatiska doseringsvätska levereras i en 5-liters box. Vid standarddosering varar den cirka 12 veckor.

Doseringsvätskan är mycket effektiv vid nedbrytning av fett, flott och oljor.

• Mycket effektiv och miljövänlig.
• Klass 1, nedbrytbar plast, icke-farlig produkt.
• Lätt att lagra

PDF klicka på länken nedan.
*Skåp DMI-STD-2-produktblad
*Broschyr-produkter
*MSGD5 biovätska safty sheet

Jag vill veta mer! Klicka här.

Varumärke GreasePAK 

Beskrivning

GreasePaks unika sammansättning gör det till den mest effektiva produkten på marknaden. GreasePak är lätt att installera och underhålla, och är ett biologiskt avlopps- och underhållssystem utformat för att fungera med GreasePak MSGD5-vätska, en högkoncentrerad aktiv bio-enzymatisk vätska speciellt framtagen för att bryta ner fett, oljor och flott som finns i kommersiella köksavlopp. GreasePak är kostnadseffektiv och kan användas antingen med en fettavskiljare eller som ett fristående avlopps- och underhållssystem för att underlätta matkök att uppfylla hygienregler och skapa ett fritt flödande avloppssytem.

Ett kommersiellt kök utan ett effektivt sätt att avlägsna fett kan strida mot hälsovårdsmyndighetens krav. GreasePak MSGD5-vätska är lätt att byta och fylla på. Fettfällan (boxen) placeras/förflyttas på ett enkelt sätt i den väggmonterade modulen.

GreasePak MSGD har 8 bakteriestammar med över 500 miljoner koloniserande bakterier per gram. Den sparar på kostnader genom att du slipper anlita externa aktörer för att tömma avfall från fettfällorna. Skåpet ljuder när vätskan behöver bytas ut.

Är doseringsvätskan säker för mitt kök i hygienhänseende?
Ja. Doseringsvätskan (MSGD5) innehåller en blandning av aeroba och fakultativt anaeroba bakterier, särskilt utvalda för att bryta ner de organismer som finns i kommersiellt köksavfall. Bakterierna klassas som ofarliga. Mechlines biologiska avlopps- och underhållssystem är det enda biomedelssystemet som uppnått BBA-certifiering, vilket innebär att systemet har testats oberoende uppfyller byggnadsföreskrifter och lagkrav.

PDF