Självrengörande medel för fasader, tak, sten

Fotokatalytiskt, självrengörande nanoteknik för skydd av porösa ytor sam fasader tak murar.

Med hjälp av ljusenergi blir ytor behandlade med SurfaShield C självrengörande och självsteriliserande.
Organiska fläckar, bakterier, mögel och gasformiga föroreningar bryts ner, även lukter,
bara genom att utsätta den behandlade ytan för ljus. Utan att använda farliga kemikalier blir ytorna
funktionella, säkrare och behåller sitt nyskick längre. SurfaShield C är en nanoteknisk lösning som är
lätt att applicera på porösa ytor utomhus som markbeläggningar, murar, fasader och tak.
SurfaShield C är lämplig att använda på material som betong, puts, gips, murbruk, tegel och även på
natursten som granit, sandsten, kalksten, skiffer och opolerad marmor mm.