FAQ Hygenikx


1. Hur skiljer sig era produkter från vanliga doftenheter?

Svar: De går långt bortom doftkontroll. I stället för att maskera dofter tar de bort dålig lukt genom att ta bort de mikroorganismer som oftast är orsaken till att odörer uppstår. När det gäller lagring av livsmedel orsakar mikroorganismer en förkortning av livslängden. Med våra produkter minskar de kraftigt antalet mikroorganismer i ett utrymme, vilket förlänger livslängden på livsmedel (framför allt för grönsaker och mjuka frukter).

2. Vad ger HyGenikx ifrån sig för doft?

Svar: En ren och fräsch doft utan maskerande dofter. Doften jämförs ofta med frisk bergsluft. Avsaknaden av obehaglig bakgrundsdoft är vanligtvis det första som kunderna märker av.

3. Förutom odörer, vilka mikroorganismer reduceras med denna teknik?

Svar: Bakterier, virus, mögel och svamp. Framför allt Listeria, E coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Aspergillus Fumigatus, MS-2 Coliphage, MRSA och Clostridium difficile.

4. Behöver luft passera genom en enhet för att renas?

Svar: Nej, vår teknik använder både interna och externa processer. Föroreningar som passerar genom enheten kommer att renas samtidigt som HyGenikx även producerar rengöringsluft som cirkulerar, vilket gör att produkten kan täcka ett så stort område.

5. Kommer HyGenikx att minska antalet bakterier på väggar och ytor eller bara i luften?

Svar: Luftrengöringen fungerar varhelst luft kan nå, även väggar och ytor.

6. Hur skulle du förklara dess teknik i enkla termer?

Svar: En särskild UV-lampa drar åt sig den förorenade luften och förvandlar den, inte bara till "ren" luft, utan även "rengöringsluft" som cirkulerar i hela rummet och eliminerar obehaglig doft, och samtidigt kraftigt minimerar antalet bakterier, virus, mögel och svamp i både luftrummet och på utsatta ytor inom enhetens "täckningsområde" (10, 20 eller 30 kvadratmeter). Att minska dessa föroreningar har många positiva effekter, bland annat genom att mat håller längre och arbetsmiljön är mer hälsosam.

7. Enheten använder Ozon - är det farligt?

Svar: Den unika kombinationen av teknik som används garanterar att både uppnå resultat och vara helt driftsäker, i vilket fall faller ozonnivåerna under de lägsta internationella säkerhetsnivåer som gäller över hela världen. Detta har verifierats med ozonmätningar på plats för alla enhetsvariationer och genom oberoende laboratorietester utförda av ”Odournet”.

8. Hur installerar jag en enhet?

Svar: Fullständiga instruktioner tillhandahålls. Enheterna ska alltid installeras vertikalt med logotypen och kabeln upptill på enheten på en höjd av minst 1,8 meter. Luft cirkuleras genom området genom termisk konvektion och felaktig installation minskar prestandan.

9. Var ska man montera enheten?

Svar: Först måste du vara medveten om luftflödet i rummet. Monterar du vid en plats nära inkommande ventilation kommer det att hjälpa luft från enheten att cirkulera i hela utrymmet, medan felaktig placering nära utgående ventilation eller öppna fönster kommer att minska prestandan kraftigt, eftersom rening av luft försvinner och förhindras från att spridas korrekt. Undvik att montera direkt i en "kokzon", där både fett- och värmenivåer är höga. Om det inte finns någon stark ventilation ska du installera så nära källorna för stark lukt eller kontaminering som möjligt (bredvid frysrum ovanför matlagningsbänk/beredningsområde i kök, bredvid urinoarer eller toaletter, i en tvättstuga eller ovanför skåpområden i omklädningsrum) för att luft från enheten ska få största möjliga spridning och samtidigt kunna behandla de mest ansatta områdena först.

10. Varför finns det olika enhetsvariationer och lampalternativ?

Svar: En storlek passar inte alla. Vi levererar flera produktvarianter för att säkerställa bästa resultat i varje miljö och arealstorlek (en tvättstuga har andra förutsättningar än ett kylrum t.ex.). I storköksmiljö måste den vara "livsmedelssäker", så enheterna för dessa miljöer har en speciell lamplindning. Olika enheter skapas för olika miljöer och deras förväntade bakterienivåer och -utgångar varierar.

11. Vad hänvisar numren och koderna till på enheten

Svar: Generellt visar siffrorna antal kvadratmeter som enheten är inställd på, (Längd efter bredd. Den gör inte höjdmätningar då reningsluften faller till marknivå, där den högsta föroreningen finns). “W” eller “T” är helt enkelt ett färgalternativ som är vår vita eller titan finish, för att bäst passa din dekor. "F" indikerar en produkt som är lämplig i miljöer där livsmedel förvaras. “S” betyder standardprodukt för allmän användning, lämplig för de flesta områden inklusive tvättstugor och omklädningsrum. ”R” är avfall, en högre produktionsvariation för områden med stark lukt där människor inte regelbundet befinner sig.

12. Hur vet jag när jag ska byta lampa, är det komplicerat?

Svar: Lampbyte ger bara vart tolfte månad. Enheten har ett inbyggt batteridrivet system med en lampa som blinkar följt av ett larm för att säkerställa du inte missar när det är dags att byta. Det är mycket enkelt att byta lampa. Du behöver endast koppla bort strömmen, vrida om två skruvar för att ta bort locket, dra ut lampan och batteriet, sätta in nya, och så behöver du inte tänka mer på detta på ett år.