SurfaShield C

  • 7 245 kr

Fotokatalytiskt, självrengörande nanoteknik för skydd av porösa ytorMed hjälp av ljusenergi blir ytor behandlade med SurfaShield C självrengörande och självster


Artikelnummer: 26

Fotokatalytiskt, självrengörande nanoteknik för skydd av porösa ytor

Med hjälp av ljusenergi blir ytor behandlade med SurfaShield C självrengörande och självsteriliserande.
Organiska fläckar, bakterier, mögel och gasformiga föroreningar bryts ner, även lukter,
bara genom att utsätta den behandlade ytan för ljus. Utan att använda farliga kemikalier blir ytorna
funktionella, säkrare och behåller sitt nyskick längre. SurfaShield C är en nanoteknisk lösning som är
lätt att applicera på porösa ytor utomhus som markbeläggningar, murar, fasader och tak.
SurfaShield C är lämplig att använda på material som betong, puts, gips, murbruk, tegel och även på
natursten som granit, sandsten, kalksten, skiffer och opolerad marmor mm.

Användning: Skaka flaskan eller rör innehållet kraftigt före användning. Ytan som ska behandlas bör vara ren och torr.
Applicera SurfaShield C med pensel, roller eller spruta. Ingen utspädning krävs.
Eventuell överskottsvätska på ytan tas bort med hjälp av en fuktig trasa. På högabsorberande ytor kan en andra applicering
behövas. För vattenavvisande förmåga måste SurfaPore C användas 24 timmar före appliceringen av SurfaShield C.
Beräknad åtgång: Uppskattad åtgång är 8-12 m²/L beroende på vilken yta som ska
behandlas. Tillverkningsdatum: Se förpackningen. Tillverkad i EU.

Produktblad PDF
Tekniskblad EN PDF
Säkerhetsdatablad PDF

*Leverantör av nano och självrenande medel  hedrades av Microsofts grundare Bill Gates som ett av de mest innovativa företagen i världen

Med SurfaShield blir ytorna luftrenande och självrengörande, för betong, natursten, tegel mm
I trafikerade miljöer är förorenande luft ett stort problem. Ett steg mot renare luft och snyggare ytor är att använda SurfaSheild.


Varför SurfaShield C
● Rengör luft NOx och VOC
● Alltid rena ytor
● Undvik alger och nedsmutsning
● Vita fasader förblir vit och ren
● Eliminerar urinlukt
● Självsteriliserande
● Självrengörande genom fotokatalys 

Rekommenderade ytor

  • Fasader av betong och puts
  • Stödmurar
  • Natursten
  • Gatsten
  • Mineralsubstrat
  • Ljusa, målade ytor


Vad händer?
När en yta behandlad med SurfaShield C exponeras för UV-strålar, inträffar reaktion som kallas fotokatalys. Principen här är samma som i fotosyntesen, i vilken energi från solljus
används för att omvandla koldioxid till organiska föreningar. SurfaShield C bryter effektivt ner organiska fläckar, bakterier, mögel, föroreningar och även lukt. SurfaShield C inte innehåller farligt desinfektionsmedel eller antibiotika. SurfaShield C fungerar genom att absorbera omgivande ljus och omvandla den kemiska kraft som bryter ner föroreningar.Egenskaper: Mjölkvit, vattenbaserad vätska som luktar alkohol med pH-värde: 9-9,5.
Verktyg och hjälpmedel som används vid appliceringen kan rengöras med vatten.
Flampunkt: 41°C. Densitet: 1,01g.cm-3 Viskositet: 2-5 mPa·s. VOC innehåll:
136g/L. Innehåller mindre än 10% w/w 2-propanol. Kan förvaras i obruten originalförpackning
18 månader efter tillverkningsdatum. Säkerhet: Förvaras oåtkomligt för barn.
Brandfarligt. Om vätskan antänds använd vatten eller pulversläckare. SurfaShield C klassas inte som en oxidant.
Läs alltid datasäkerhetsbladet innan användning.