BioBrick Stor 230x70mm, á 3kg (1pkt)

  • 5 700 kr
  • 3 990 kr

BioBrick en unik "tablettbomb" som släpps ned i fettbrunnar, fettfällor eller någon annan miljö med låg syre halt. Bakterierna i BioBrick skapar en bi

Artikelnummer: 4

BioBrick en unik "tablettbomb" som släpps ned i fettbrunnar, fettfällor eller någon annan miljö med låg syre halt. 

Bakterierna i BioBrick skapar en biofilm som kontinuerligt byts ut löpande producerar en hög mängd förnybara mycket högaktiva enzymer för nedbrytning av fett och oljor och annat organiskt material.

Denna biofilm klibbar sig fast väggarnas avloppssystem och är mycket resistent mot rengöringsmedel och desinfektionsmedel, vilket ger ett längre varaktigt skydd än enzymprodukter eller kaustiska produkter, som har kortare funktionstid.

Levereras i 1 pkt á 3kg.

PDF klicka på länken nedan.
*Produktblad-BioBrick
*Bio Brick Data Sheet Inc COSHH
*Produktbeskrivning


Varumärke

Beskrivning

Tablett (dos) med kontrollerad frisättning, som innehåller en noga utvald blandning av giftfria naturliga mikrober som smälter oljor, fetter, fett och annat organiskt material i våta brunnar, fettfällor och andra utrymmen med låg syrehalt.

• Säker och stabil blandning av Bacillus-sporer.
• Aeroba och fakultativa anaeroba bakteriestammar med snabb tillväxt.
• Förmåga att arbeta under ett stort antal olika förhållanden – låg och hög temperatur, lågt och högt pH, aerob och anaeroba förhållanden, låga näringsbetingelser, salthalt, etcetera.
• Produktion av extracellulära enzymer som ger en bred variation av nedbrytningsförmåga, inklusive fetter, oljor och fetter, korta och långa ätbara fettsyror, cellulosa, protein och stärkelse.

BIOBRICKS beskrivning
• Fettsmältning
• Förbättrat flöde
• Förhindrar stopp
• Effektiv luktreducering
• Fullständig uppslutning av fasta ämnen
• Minskning av pumpanvändning och slitage
• Betydande minskning av BOD-nivå

Produkten innehåller naturligt förekommande icke-patogena bakteriekulturer och är inte skadlig för miljön. För bästa resultat, förvara på en sval och torr plats.

Finns i följande förpackningar:
• Biobrick small 6-pk a´400g (70x90mm)
*uppskattas räcka till ca 2-4 veckor

• Biobrick large 1-pk á 3kg (230x70mm)
*uppskattas räcka till ca 12 veckor

*BOD biologiska syrebehovet. Om det inte kontrolleras kan utsläppt avloppsvatten uppta syre från den mottagande strömmen och ha negativa effekter på miljön. Mätningen av BOD är nödvändig som en del av det miljömässiga utsläppstillståndet och en viktig faktor för att utvärdera effektiviteten av rengöringen i avlopp.