DeSalin AM

 • 4 200 kr

RENGÖR OCH FÖRHINDRAR MÖGEL OCH ALGER.  DeSalin AM är ett kraftfullt vattenbaserat och svamp dödande medel som är verksamt mot mögel, alger och mikroorgani


Artikelnummer: 24

RENGÖR OCH FÖRHINDRAR MÖGEL OCH ALGER.  

DeSalin AM är ett kraftfullt vattenbaserat och svamp dödande medel som är verksamt mot mögel, alger och mikroorganismer.
DeSalin AM kan användas på murade, målade och kaklade ytor både inne och ute. Det är idealiskt för rengöring av ansatta ytor
men förhindrar även uppkomsten av de svarta och gröna fläckar som orsakas av mikroorganismer. DeSalin AM kan användas i förebyggande syfte
för att underhålla ytskikten i kök, badrum och källare. Medlet är också effektivt på ytor utomhus, t ex på marksten, plattor, fontäner och runt poolen.

Användningsområde: Används inne och ute där mögel uppstår, på målade eller omålade väggar, marksten, plattor, kakel, fontäner
och runt swimmingpoolen. Åtgång: 8-10 m2/L beroende på absorptionsförmågan hos materialet/ytan som ska bestrykas.
Bruksanvisning: För att desinficera, förhindra och avlägsna mögel använd en pensel och applicera outspädd DeSalin AM direkt på
den angripna ytan. Efter 24 timmar skrubbas området med en svamp eller rotborste och sköljs med vatten. För ett långtidsverkande
skydd mot mikroorganismer underhåll ytan 2 ggr/år. Om produkten ska användas som daglig rengöring använd 1del
DeSalin AM till 9 delar vatten (1:10).

Produktblad PDF
Tekniskblad EN PDF
Säkerhetsdatablad PDF

*Leverantör av nano och självrenande medel  hedrades av Microsofts grundare Bill Gates som ett av de mest innovativa företagen i världen

Fördelar

 • Mot svampar och alger
 • Förhindrar tillväxt av svampar, mögel, alger, mikroorganismer och bakterier
 • Bevarar rena ytor och minskar nedsmutsning
 • Används både ute och inne
 • Långvarig funktion
 • Förebyggande
 • Ändrar inte substratets utseende
 • Vattenbaserad - Låg VOC
 • Biologiskt nedbrytbar
 • Rengöringsmedel
 • Kemisk självrengörande
 • Produkt för förebyggande underhåll

Rekommenderade ytor

 • Fasader
 • Tak
 • Målade och omålade ytor, ute och inne
 • Betong
 • Natursten
 • Tegel och puts
 • Kakel och fogar
 • Beeper
 • Fuktiga källare
 • Plast
 • Textil
 • Badrum
 • Fuktbelastade områden


Säkerhet: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen,
spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Aktiva ingredienser: Innehåller mindre än 5% w/w katjoniska tensider.
Hållbarhet: Används inom 24 månader från produktionsdatum. DeSalin AM är ett registrerat varumärke hos NanoPhos SA.