DeSalin T

  • 1 670 kr

DeSalin T är ett aktiv, syrafritt rengöringsmedel, speciellt utvecklad förpolerade, känsliga ytor som marmor, granit eller andra ömtåliga stenmaterial.Medlet är


Artikelnummer: 32

DeSalin T är ett aktiv, syrafritt rengöringsmedel, speciellt utvecklad för
polerade, känsliga ytor som marmor, granit eller andra ömtåliga stenmaterial.
Medlet är baserat på en effektiv sammansättning som låter känsliga ytor
behålla sin glans, färg och struktur. Idealisk för svåra organiska fläckar av t ex
kaffe, vin, olja, tomat mm.

Lämpliga ytor att behandla: Polerad eller absorberande marmor, granit, andra känsliga naturstensmaterial.
Tekniska egenskaper: Klar, färglös vätska. Åtgång: Räcker till ca 14-20 m2/kg beroende på typen av fläckar
och hur poröst/absorberande materialet är. Bruksanvisning: DeSalin T appliceras direkt på de fläckade
områdena. För att den applicerade ytan inte ska torka placera en bomullstrasa indränkt i
DeSalin T över fläckarna och låt verka minst 24 timmar. Vid envisa fläckar eller om vätskan dunstar för fort,
upprepa behandlingen. Förvaring: Skall förvaras skyddad mot höga temperaturer, max +35°C.
DeSalin T är ett registrerat varumärke hos NanoPhos SA.

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Använd alltid skyddskläder och skyddshandskar.
Undvik hudkontakt. Tänk på att hålla behållaren ordentligt tillsluten.


Produktblad PDF
Tekniskblad EN PDF
Säkerhetsdatablad PDF

*Leverantör av nano och självrenande medel  hedrades av Microsofts grundare Bill Gates som ett av de mest innovativa företagen i världen

Fördelar

  • Aktivt, syrafritt rengöringsmedel
  • Tar bort fläckar från polerade högblanka ytor
  • Tar bort fläckar från kaffe, vin, olja, tomatsås mm.

Rekommenderade ytor

  • Polerad marmor
  • Granit
  • Generellt absorberande natursten och kakel där man inte vill eller kan använda syra.
  • BensinresterSäkerhet: Hälsoskadligt, innehåller väteperoxid. Farligt vid
förtäring. Risk för allvarliga ögonskador. Förvaras i låst utrymme
och oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast
med mycket vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon
eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa
denna förpackning eller etiketten.Tlf: Giftinformationscentralen är:
+46 8 33 12 31 eller akut 112.
Produktens registreringsnummer hos Grekiska Statens
Kemikalieinspektionen:12186/0/2008
Varning! Använd alltid skyddskläder, skyddshandskar och
skyddsglasögon. Undvik kontakt med hud och ögon. DeSalin T får
inte komma i kontakt med ytor av metall, starka syror eller baser.
Utsätt inte produkten för hög temperatur eller eld.